Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Peking : Tjänster för finländare : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

Om en finsk medborgare behöver hjälp

Ring allmänna nödnumret 110 vid en nödsituation, och beskickningen i din region:

-Ambassaden i Peking +86 10 8519 8300

- Generalkonsulatet i Shanghai +86 21 5292 9900

Efter tjänstetid är det utrikesministeriet i Helsingfors som sköter nödjouren för ambassadens och generalkonsulatets del, tfn +358 9 1605 5555.

Beskickningarna hjälper finländare och i Finland permanent bosatta personer i nöd, i enlighet med lagen om konsulära tjänster. I Kina betjänar beskickningarna enligt ansvarsområde.

Den som deltar i en charterresa ska i första hand vända sig till sin reseledare eftersom researrangörer enligt lagen är skyldiga att hjälpa sina kunder om de råkar i nöd.

För att beskickningen effektivt ska kunna hjälpa finska medborgare vid krissituationer kan alla som flyttar till Kina registrera sig hos den beskickning som ansvarar för den region de bor i. I enlighet med Finlands dataskyddslagstiftning kan olika organisationer inte utbyta registeruppgifter med varandra, och därmed kan generalkonsulatet inte få uppgifter av till exempel en finländsk handelskammare (Finnish Business Council).

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 6.10.2015


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter