Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Reseanmälan - Finlands ambassad, Peking : Tjänster för finländare : Krisberedskap

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Reseanmälan

Beskickningarna rekommenderar att man gör reseanmälan om man reser till, uppehåller sig i eller bor i Kina eller Mongoliet.

Beskickningen får lättare kontakt med de finländare som har gjort reseanmälan om en kris av något slag skulle inträffa. Kristillstånd är till exempel storolyckor, förödande naturkatastrofer eller situationer som kräver evakuering.

Vid en eventuell krissituation fortsätter beskickningarna sin verksamhet och bereder sig på att hjälpa i enlighet med lagen om konsulära tjänster. Åtgärderna omfattar framför allt beskydd av hälsa och liv. Att skydda egendom hör inte till beskickningarnas uppgifter.

Utrikesministeriet och de finländska beskickningarna kan ändå inte garantera finländarnas säkerhet i utlandet. I första hand är det landets egna myndigheter som ansvarar för säkerheten för alla som vistas inom deras gränser, och man bör följa myndigheternas direktiv. I sista hand är det alltid resenären själv som ansvarar för sitt resebeslut och sin säkerhet.

Att göra reseanmälan

Personuppgifterna i reseanmälan behandlas alltid konfidentiellt i enlighet med dataskyddslagstiftningen och lagen om konsulära tjänster.

Du kan göra reseanmälan på nätet på adressen reseanmalan.fi.

Finlands befolkningsregistercentral svarar för säkerheten när du gör anmälan. Vissa webbläsare känner inte igen tjänsten (Firefox, Chrome) men den är pålitlig trots det.

Det går också att göra reseanmälan med SMS eller mobiltjänst. Mobiltjänstens adress är m.formin.fi och SMS-tjänstens telefonnummer +358 400 358 300.

För mera information om utrikesministeriets resetjänster: formin.finland.fi/resande och länder

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

Uppdaterat 12.6.2015


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter