Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Peking : Tjänster för finländare : Pass

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

 • Finlands ambassad, Peking
  Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
 • Finlands generalkonsulat, Shanghai
  Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finskt pass och identitetskort

Pass

Passi/Pass: mallikappale/modellstycke (specimen)Passi/Pass: mallikappale/
modellstycke /specimen

Pass är ett resedokument och ett finskt pass kan beviljas finska medborgare. Ett vanligt pass är i regel giltigt i fem år. Bara ett giltigt pass duger som resedokument. Du kommer inte heller igenom gränskontroller med ett söndrigt eller skadat pass. Personuppgifterna i passet måste stämma och vara aktuella. Barn kan inte skrivas in i sin vårdnadshavares pass, det måste göras en separat passansökan för varje person och passansökan ska alltid lämnas in personligen.

Att ansöka om pass utomlands

Utomlands kan man lämna in en passansökan vid utrikesrepresentationens verksamhetsställen, d.v.s. ambassader och konsulat. Passansökningar tas inte emot vid honorärkonsulat, honorära generalkonsulat eller särskilda representationer. Oberoende av den sökandes ålder ska passansökan alltid lämnas in personligen. Passansökan kan lämnas in vid en ambassad eller ett konsulat var som helst i världen oberoende av var du är bosatt. Ansökningar som lämnats in genom polisens e-tjänst kan inte behandlas eller kompletteras utomlands och ett pass som sökts elektroniskt kan inte levereras till utlandet.

När du ansöker om pass måste de personuppgifter du anger stämma överens med det som står i befolkningsdatasystemet. Sökanden måste själv se till att uppgifterna är rätt. Du kan kontrollera dina egna uppgifter på Befolkningsregistercentralens webbplats Kontroll av egna uppgifter. Finlands ambassad kan hjälpa dig att uppdatera uppgifterna.

Kontrollera alltid bestämmelser som gäller passets giltighet och andra inresefrågor med myndigheterna i det land du ska resa till.

Mer om att ansöka om pass: Polisen

Som bilaga till passansökan behövs:

 • Ett passfoto som är högst ett år gammalt, se anvisningar för passfoto.
 • Ditt föregående pass eller ett giltigt identitetskort. Om du inte har något dokument för att intyga din identitet som godkänns av myndigheterna måste identiteten utredas.
 • Om ditt pass stulits eller försvunnit behövs en polisanmälan som gjorts till den lokala polisen.
 • För minderåriga behövs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Om den ena vårdnadshavaren inte är närvarande kan hen ge sitt tillstånd skriftligt: Blankett för vårdnadshavarens samtycke.
 • Män i åldern 17‒30 år: militärpass, civiltjänstintyg, ett hinderlöshetsintyg som utfärdats av en militärmyndighet eller ett uppbådsintyg.
 • Den som är permanent bosatt utomlands kan vara tvungen att visa upp ett separat intyg om medborgarskap, till exempel ett lokalt visum eller uppehållstillstånd.

Om du inte har ett sådant dokument som styrker din identitet som myndigheterna godkänner, görs en utredning för att klarlägga din identitet.

Mer information: Att ansöka om pass utomlands

Hur länge räcker det att få ett pass?

Det räcker i allmänhet 1‒3 veckor när passansökan behandlas. Därtill kan leveranstiden variera från några dagar (inom Europa) till 7‒10 dagar (till Asien, Afrika, Syd- och Centralamerika). Observera att eventuella helgdagar i Finland eller mållandet kan förlänga leveranstiden.

Ett snabbpass kostar extra och blir klart lite snabbare, men det tar ändå minst 5 vardagar. Leveransen sker på samma sätt som ett vanligt pass.

Att avhämta passet

Sökande eller ett ombud med fullmakt kan avhämta passet vid samma ambassad eller konsulat där ansökan lämnades in. Man kan också avtala om att få avhämta det från ett annat av utrikesrepresentationens verksamhetsställen.

Om passansökan gjorts elektroniskt kan passet inte sändas utomlands.

Vad ska jag göra om mitt pass försvinner eller blir stulet?

Om ditt pass blivit stulet, försvunnit eller gått sönder utomlands kan du ansöka om ett tillfälligt pass för hemresan eller för att fortsätta din resa. Ett tillfälligt pass beviljas för högst ett år. Det tillfälliga passet tillverkas på Finlands ambassad och när du avhämtar det ska du visa att du gjort en polisanmälan till den lokala polisen.

Om Finland inte har en egen ambassad eller ett konsulat i landet kan du vända dig till ett annat EU-lands ambassad för att få en så kallad provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, EDT) för hemresan eller för att resa till närmaste land där Finland har en ambassad.

Mer information: Vad gör jag om mitt pass försvinner?

Hur mycket kostar ett pass och hur betalar man?

Kontrollera expeditionsavgiften för en passansökan och betalningssätt i ambassadens prislista. Expeditionsavgiften returneras inte om passet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

Identitetskort

I 28 europeiska länder accepteras också identitetskort som resedokument. Identitetskort kan beviljas finska medborgare vid samma verksamhetsställen i utrikesrepresentationen som beviljar pass.

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort.

Suomalainen henkilökortti
Identitetskort/modellstycke

Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande. Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller tillfälliga identitetskort.

Ansökningar som lämnats in genom polisens e-tjänst kan inte behandlas eller kompletteras utomlands och ett identitetskort som sökts elektroniskt kan inte levereras till utlandet.

Ansökan om identitetskort

Ansökan om identitetskort ska i likhet med passansökan lämnas in personligen till en ambassad eller ett konsulat. Till identitetskortet läggs inte fingeravtryck.

Läs mer om att ansöka om identitetskort: Polisen

Hur mycket kostar ett identitetskort och hur betalar man?

Kortet kostar 90 euro. Kontrollera betalningssätt i ambassadens prislista. Expeditionsavgiften returneras inte om identitetskortet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

(Uppdaterad 08.05.2017)
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.5.2012


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter