Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ambassaden - Finlands ambassad, Peking : Ambassaden

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Ambassaden

Välkommen till våra hemsidor!

Kerry CentreFinlands ambassad, Kerry Centre

Kina har under de senaste åren ofta varit i världshändelsernas centrum. Vi kommer alla ihåg t.ex. de mäktiga olympiska spelen i Beijing och den framgångsrika världsutställningen i Shanghai. Där Finland vann gulmedalj med sin paviljong Kirnu för design och arkitektur. Kirnu besöktes av 5,7 miljoner personer. Det totalantalet Expo besökare var 73 miljoner, ett rekord det också.

Kinas ekonomi har vuxit enormt och tillväxten har fortsatt trots de mycket dåliga ekonomiska tiderna på annat håll i världen. Kina är en viktig kumpan för Finland både ekonomiskt och på andra områden. Det har gått 65 år sedan Finland och Kina ingick diplomatiska förbindelser år 1950.

Förbindelserna mellan Finland och Kina har under årens gång blivit all mera mångsidiga. Det senaste årtiondet har vi sett stora framsteg vad beträffar handeln mellan våra länder och det ekonomiskt samarbete. Värdet på den bilaterala handeln mellan Finland och Kina uppgick år 2014 till över 6 miljarder euro. Det finns nästan 400 finländska bolag i Kina, och våra företag har investerat över 10 miljarder euro i Kina.

Investeringar och besöksfrekvensen mellan våra två länder har likaledes vuxit bl.a. som en följd av näringslivets, statsmaktens och otaliga andra gruppers ansträngningar. Intresset i Finland för det kinesiska språket och kulturen har också medverkat till denna utveckling. Ungefär 70.000 besökare från Finland kommer årligen till Kina många som turister medan andra å arbetets vägnar. Också antalet finländska medborgare som bor längre tider i Kina har ökat år efter år. Nu finns det ungefär 2 000 finska medborgare i Kina. Antalet kineser som bor i Finland uppskattas till ca 7.000 av vilka många är studerande.

Finlands allt större närvaro i Kina har ökat ambassadens behov av att informera allmänheten om ambassadens tjänster. Våra hemsidor är en viktig kanal att sprida information om ambassadens verksamhet och kunskap om Finland, Kina och Mongoliet.

Ambassaden betjänar alla våra medborgare i Kina.

Ambassadens uppgifter i kort är:

  • Att i politiska frågor representera Finska Staten i Kina. Till dessa uppgifter hör t.ex. att upprätthålla kontakten med kinesiska myndigheter samt att följa med utvecklingen i Kina på olika områden.
  • Att i handels- och ekonomiska ärenden främja utvecklingen mellan våra två länder. Detta gäller också investeringar och turism.
  • Att öka kunskapen om Finland i Kina, att sköta om den finska statens informationsverksamhet och att utveckla kulturrelationerna mellan våra länder.
  • Att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp.

Avsikten med dessa hemsidor är att berätta om ambassadens verksamhet och service.

Skriv ut

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 17.8.2018


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter