Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suurlähetystö - Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai : Suurlähetystö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

  • Suomen suurlähetystö, Peking
    Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
    Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suurlähetystö

Tervetuloa Suomen Kiinan-suurlähetystön kotisivuille!

Kerry CentreSuomen suurlähetystö, Kerry Centre

Kiina oli vuonna 2016 Suomen kuudenneksi suurin vientimaa ja neljänneksi suurin tuontimaa. Kaupan arvo oli 6,7 miljardia euroa (kasvua 2% vuodesta 2015). Suomen vienti Kiinaan oli arvoltaan noin 2,7 miljarjia euroa (+5%) ja tuonti hieman yli 4 miljardia euroa (+1%). Kiinassa toimii arviolta noin 350 suomalaista yritystä, jotka työllistävät yli 60 000 henkilöä ja ovat investoineet Kiinaan noin 11 miljardin euron arvosta. Kiinalaisten investoinnit Suomeen ovat lisääntyneet ja kasvaneet nopeasti aivan viime vuosina ja vuoteen 2017 mennessä niiden yhteisarvon arvioidaan olevan jo noin 9 miljardin euron luokkaa.

Kaikki nämä luvut kertovat Kiinan merkittävästä painoarvosta Suomen kannalta. Kiinan talous on kasvanut kolmen vuosikymmenen aikana roimasti ja kasvu on jatkunut viime vuosina maailmantalouden myllerryksestä huolimatta. Kiina on Suomelle tärkeä kumppani, ei pelkästään taloudellisesti vaan myös laajemmin.

Suomen elinkeinoelämän, valtiohallinnon ja lukuisten muiden tahojen kansainvälistymisponnistelujen seurauksena investointien ja ihmisten liikkuvuus yli rajojen on kasvanut puolin ja toisin. Kiinan kielen ja kulttuurin herättämä mielenkiinto Suomessa on myös myötävaikuttanut tähän kehitykseen. Kiinassa käy vuosittain arviolta noin 70 000 suomalaista joko turistina tai liikematkaajana. Lisäksi reilut tuhat suomalaista asuu Kiinassa pidempiaikaisesti.

Suomen kiinnostavuus kiinalaisten silmissä on vahvistunut huomattavasti viime vuosina selvästi ja vuonna 2016 Suomessa yöpyi 155 000 kiinalaista turistia (lähde: Tilastokeskus). Kasvua edellisvuodesta oli peräti 27% ja tämä on näkynyt myös viisumihakemusten määrässä, joka kasvoi yli 50% vuoden 2016 aikana. Suomella on Kiinassa tällä hetkellä 15 viisumikeskusta vastaamassa kiinalaismatkailijoiden kasvaneeseen kysyntään. Suomessa vakituisesti asuu noin 8 500 Kiinan kansalaista, joista 1 800 on tutkinto-opiskelijoita. Kiinaa äidinkielenään Suomessa puhuu yli 11 000 henkilöä.

Suomen kasvanut läsnäolo Kiinassa on lisännyt tarvetta tiedottaa suurlähetystön tarjoamista palveluista. Verkkosivut ovat meille tärkeä väline vastaamaan kasvaviin tiedotustarpeisiin. Näille sivuille on koottu tietoa suurlähetystön toiminnasta, sen tarjoamista palveluista sekä tietoa Suomesta, Kiinasta ja suurlähetystön jalkamaasta Mongoliasta.

Suurlähetystö toimii Kiinassa kaikkien suomalaisten palvelijana.

Suurlähetystön tehtävät Kiinassa:

  • Poliittiset tehtävät: Suomen valtion edustaminen Kiinassa. Näihin tehtäviin kuuluu yhteydenpito Kiinan viranomaisiin sekä Kiinan sisä- ja ulkopolitiikan sekä talouspolitiikan seuraaminen.
  • Kaupallis-taloudelliset tehtävät: viennin ja kansainvälistymisen edistäminen, investointien ja matkailunedistämisen tukeminen
  • Suomen valtion julkinen tiedotustoiminta ja Suomen tunnettuuden lisääminen sekä kulttuurisuhteiden kehittäminen.
  • Konsulilain alaiset palvelut.

Näiden verkkosivujen tarkoituksena on kertoa suurlähetystön toiminnasta ja palveluista. Tervetuloa suurlähetystön kotisivuille!

© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot