Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands och Kazakstans ekonomiska kommission sammaträder i Helsingfors - Finlands ambassad, Peking : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.3.2017 | Utrikesministeriet

Finlands och Kazakstans ekonomiska kommission sammaträder i Helsingfors

Pressmeddelande 49/2017
14.3.2017

Den ekonomiska mellanstatliga samarbetskommissionen för Finland och Kazakstan sammanträder i Helsingfors den 15 mars. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen är Finlands ordförande och energiminister Kanat Bozumbajev är Kazakstans ordförande i kommissionen. Den ekonomiska kommissionen sammanträdde senast i Kazakstans huvudstad Astana i oktober 2015.

Kommissionens huvudsakliga uppgift är att förbättra finländska företags verksamhetsförutsättningar i Kazakstan och att skapa kontakter mellan företag och myndigheter. Under mötet behandlas den bilaterala handeln, företagsfrågor och samarbete inom sektorerna för energi och utbildning. Ett ärende som tas upp är utvecklandet av trafikförbindelserna mellan länderna i och med att Finnair börjar flyga direkt från Helsingfors till Astana den 18 juni 2017.

Ett annat centralt tema är Finlands deltagande i världsutställningen i Astana 10.6–10.9.2017. Temat för Finlands paviljong är ren energi. I paviljongen kommer också finländska utbildningsexportörer att presentera sig. Utbildningsexporten till Kazakstan har vuxit under de senaste åren.

Av Finlands handelsutbyte med länder i Centralasien står Kazakstan för ca 90 procent. År 2016 uppgick Finlands varuexport till Kazakstan till ca 115 miljoner euro och importen från Kazakstan till 137 miljoner euro. Underskottet kan förklaras med att tyngdpunkten i handeln ligger på olje- och gasprodukter.

Finland ratificerade samarbets- och partnerskapsavtalet (Enhanced Partnership and Cooperation Agreement, EPCA) mellan EU och Kazakstan den 24 februari 2017. EPCA ersätter ett mindre omfattande avtal från 1999 och fördjupar relationen mellan EU och Kazakstan inom olika sektorer och ekonomin.

Ytterligare information: Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464 393, och Pirjo Välinoro, ambassadråd, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 0295 351 791

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.3.2017


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter