Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kina: resemeddelande - Finlands ambassad, Peking : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 30.11.2018

Kina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var ytterst försiktig i trafiken. Gatubrottsligheten och bedrägerierna har ökat i Shanghai. Undvik demonstrationer och folksamlingar. Vi rekommenderar en heltäckande reseförsäkring.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt taget är det tryggt i Kina. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och information.

Vill man resa till Tibets autonoma område krävs specialtillstånd. Också andra regionala resebegränsningar kan förekomma.

I Tibets autonoma område och särskilt i provinsen Xinjiang har tidvis förekommit oroligheter.

Det är förbjudet i Kina att delta i demonstrationer utan myndigheternas tillstånd, så undvik att följa med demonstrationer och folksamlingar på nära håll.

Det finns inte ett allmänt nödnummer i Kina, polis, brandkår och ambulans har alla egna nummer och servicen är endast på kinesiska:
Polisen 110
Brandkåren 119
Ambulans 120

I Peking finns en engelskspråkig tjänst som man kan kontakta i nödsituationer: +86 (0)10 84015300 (Exit-Entry Administration Bureau of Peking Public Security Bureau).

Brottsligheten

Bedrägerier, stöld och våldshot har ökat i Kina.

EU-ländernas och de nordiska ländernas beskickningar har hört om fall, där inbjudningar till provsmakning av te, massage, nattklubb, barer eller resor med inofficiella taxibilar har lett till en ansenlig överdebitering av kreditkortet, utpressning, hot om våld, eller till och med till misshandel utförd av flera personer.

I Peking, särskilt kring Himmelska fridens torg och på shoppinggatan Wangfujing, lönar det sin att undvika unga personer som talar engelska och bjuder in till konstutställningar eller terum. I Shanghai förekommer bedrägerier och rån främst på områden med mycket turister, såsom People´s Square, strandgatan Bund och shoppinggatan Nanjing East Road.

Ambassaden har informerats om fall av bedrägeri där en taxichaufför har hävdat att han fått en förfalskad 100 eller 50 renminbi yuan-sedel och försökte ge kunden en falsk sedel tillbaka. Vi rekommenderar att man använder sedlar i små valörer i taxin eller att man fotar sedlarnas serienummer så att chauffören ser det. Vi har också informerats om fall där taxichaufförer som väntar i närheten av turistområdena har ställt in sin taxameter så att den snurrar snabbare än normalt.

Vi har också fått information om fall där det kommit förfalskade sedlar ut bankautomater.

Fick- och väskstölder inträffar oftast på shoppingområden och caféer som är populära bland turister samt i kollektivtrafiken. Det är bra att lämna pass, visum, uppehållstillstånd och flygbiljetter i original i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe. Ta kopior på dina kreditkort.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet krävs det att visumet eller uppehållstillståndet överförs till det nya passet av de kinesiska myndigheterna (/Exit-Entry Administration/ Local Public Security Bureau). Det räcker 5-7 dagar att få tillståndet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Trafikkulturen i Kina avviker betydligt från den finländska. Trafiken är kaotisk och oförutsägbar. Också fotgängare ska vara vaksamma. Ljudlösa elmopeder är svåra att upptäcka och de kan köra mot den normala trafiken och till och med på trottoaren. När bilar svänger till höger vid rött ljus stannar de inte nödvändigtvis vid markerade övergångsställen.

Undvik andra taxibilar än de officiella som är tydligt markerade, har ett ID-nummer och en taxameter. Det är bra att ha med sig en lapp där destinationen står skriven på kinesiska.

Naturförhållanden

En betydande del av Kina, inklusive Peking, ligger på ett seismiskt aktivt område. En stor del av Kinas areal består av berg eller högplatåer. Små jordskalv förekommer tidvis på olika håll i landet. De flesta inträffar i landets västra och sydvästra bergstrakter, i Sichuan, Xinjiang och Yunnan.

I maj-november förekommer det tyfoner vid södra och sydöstra kusten. Runt om i landet kan det förekomma kraftiga regn som orsakar översvämningar och jordskred.
Följ med väderleksrapporteringen via medierna, likaså de kinesiska myndigheternas instruktioner och direktiv. Det kinesiska meteorologiska institutets nätsidor hittar du här: http://www.cma.gov.cn/en

Luftens kvalitet är tidvis mycket dålig och kan medföra hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om läget och kan uppmana folk att hålla sig inomhus. Det lönar sig att följa med situationen och ta reda på de lokala myndigheternas, finländska sakkunnigas och mediernas rapporter och bedömningar.

Air Quality Index China: http://aqicn.org
Finlands meteorologiska institut: http://ilmatieteenlaitos.fi/

Hälsoläget

Vård på västerländsk nivå är mycket dyr i Kina och erbjuds främst av privata sjukhus. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka sjukhus man samarbetar med.

Kina hör till den region där hälsovårdsmyndigheterna har förberett sig på att förebygga bland annat fågelinfluensa och hand-fot-munsjuka (enterovirus). Det har hittats fågelinfluensavirus på torg där det säljs levande fåglar så det lönar sig att undvika sådana platser.

Beakta nivån av luftföroreningar redan när du planerar din resa, de kan kontrolleras bl.a. på http://www.aqicn.org

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Alla utlänningar ska registrera sig på närmaste polisstation inom 24 timmar (i städer) eller 72 timmar (på landsbygden) efter inresan i landet. Om du bor på hotell registrerar hotellet dig.

Enligt lagen måste utlänningar bära på sig pass, men i praktiken räcker det med en papperskopia av passet och visumet/uppehållstillståndet eller ett foto på telefonen.

Det är svårt att få tillgång till västerländska webbplatser, sociala medier och eposttjänster i Kina. Man kan inte skaffa ett prepaid-abonnemang utan att visa pass. Med kinesiska telefonabonnemang kan man vanligtvis inte ringa till utlandet utan en separat tilläggstjänst.

Det är olagligt att utnyttja prostituerades tjänster.

Innehav och bruk av narkotika är olagligt. Även khat klassificeras som narkotika. I Peking har det gjorts narkotikarazzior i barer som besöks av utlänningar. Narkotikabrott leder till stränga straff, till och med dödsstraff.

I Kina godkänns inte relationer mellan personer av samma kön officiellt.
Det är förbjudet att fotografera militära mål.

Hasardspel är förbjudet.

Innehav av eldvapen eller eggvapen är förbjudet.

Den kinesiska tullagstiftningen hittar du här (på engelska): http://english.customs.gov.cn/

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kinas ambassad i Helsingfors: http://www.chinaembassy-fi.org/eng/

Den myndighet i Kina som ansvarar för inreseärenden: Ministry of Public Security, Exit and Entry Administration Public Security Bureau. Webbplats på kinesiska: http://www.mps.gov.cn tfn +86-(0)-10-8402 0101 (service på engelska om man väljer 3).

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Peking

Kerry Centre, South Tower, Level 26
Guanghua Lu 1
100020 BEIJING
CHINA
+86 108 519 8300

Finlands generalkonsulat, Shanghai

Citic Square 2501-2505,
25 th floor
1168 Nanjing Xi Lu
200041 SHANGHAI
CHINA
+86 215 292 9900

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.11.2018


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter