Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Peking : Tjänster för finländare

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Tjänster

På de här sidorna hittar du information om tjänster som Finlands beskickningar erbjuder så väl finska medborgare som andra länders medborgare i Kina när det gäller pass, visum, företagstjänster och konsulära tjänster.

Det lönar sig för finska medborgare som är bosatta i Kina att registrera sig hos den närmaste finländska beskickningen, med tanke på eventuella undantagstillstånd. Beskickningarna erbjuder också pass- och notarietjänster.

För andra än finska medborgare hör visum, arbets- och uppehållstillstånd till beskickningarnas viktigaste service. Den informationen finns endast på engelska och kinesiska.

Du hittar också detaljerad information hos den beskickning som betjänar din region. I Kina fördelar sig de finska beskickningarnas ansvarsområden enligt provinser (eller motsvarande). I förteckningen över ansvarsområden hittar du den beskickning som ansvarar för din region. Länken till höger på sidan visar helger då beskickningarna håller stängt.

Det är Finlands ambassad i Peking som ansvarar för tjänsterna i Mongoliet. När det gäller pass samarbetar ambassaden med Storbritanniens beskickning i Ulan Bator, och gällande visum med Tysklands ambassad (se exakta uppgifter under rubrikerna Pass och Visum).

Finland har ett honorärkonsulat i Mongoliet, vars kontaktuppgifter hittas under länken till höger på sidan. Honorärkonsulatet ägnar sig främst åt att främja handelsekonomiskt samarbete och kulturellt utbyte mellan Finland och Mongoliet.

Ansvarsområden

Ambassaden i Peking: Chongqing, Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jilin, Liaoning, Ningxia, Peking, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Inre Mongoliet, Tianjin, Tibet, Xinjiang, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Yunnan

Generalkonsulatet i Shanghai: Anhui, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, Zhejiang

Generalkonsulatet i Hongkong: Hongkong, Macao

Tjänster som erbjuds av generalkonsulatet i Hongkong

Nödsituationer

Vid nödsituationer som inträffar under tjänstetid kan ambassaden eller generalkonsulatet på din ort hjälpa.

Efter tjänstetid:

  • Nödjouren för Pekingambassadens och Shanghais generalkonsulats del sköts av utrikesministeriet i Helsingfors, tfn +358 9 1605 5555

Kom ihåg de allmänna nödnumren:

Polisen 110

Brandkåren 119

Ambulans 120

Ladda ned:

pdfOhjeita Kiinassa olevilla suomalaisille poikkeustilanteisiin (på finska)

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

Uppdaterat 6.10.2015


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter