Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Information om tjänster som Finlands beskickningar erbjuder företag - Finlands ambassad, Peking : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 9.12.2014

Information om tjänster som Finlands beskickningar erbjuder företag

De internationaliseringstjänster som Team Finland erbjuder företag finns nu samlade på Team Finlands webbplats. Meningen är att företagen enkelt ska hitta de tjänster de behöver och få en uppfattning om den helhet som erbjuds.

På webbplatsen som stödjer företags internationalisering har nu samlats Finpros, utrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, Tekes, Finnveras, Finnpartnerships, Finnfunds, Industriinvesterings, ELY-centralernas samt finsk-ryska och finsk-svenska handelskamrarnas tjänster.

Helheten är indelad i sex teman, under vilka de huvudsakliga tjänsterna kan hittas. Företag kan få information om olika länders marknader, råd om internationaliseringens olika stadier, finansiering samt hjälp med att bilda nätverk, samhällskontakter och få mera synlighet.

Den första versionen av denna service presenterades för nätverket Team Finlands aktörer och samarbetsparter i Helsingfors den 3 september, samtidigt som Finpro offentliggjorde sin nya verksamhetsmodell och sina tjänster, och utrikesministeriet sina tjänster för företag.

”I dagens värld behöver företagen heltäckande service”, sade Johanna Ikäheimo som är ordförande för Lappset Groups styrelse och medlem i Team Finlands styrgrupp, i sitt öppningsanförande.

Därför är det viktigt att internationaliseringstjänsterna bildar en klar och tydlig helhet.

Markus Suomi, som är verkställande direktör för Finpro som offentliggjorde sin nya verksamhetsmodell, betonade i sitt tal att ett starkare samarbete med Team Finland är en viktig del av Finpros nya verksamhetsform, där tyngdpunkten ligger på nätverk.

”Vi ska göra oss av med överlappningar och samarbeta där det gagnar kunden”, sammanfattade Suomi entusiastiskt.

Företagen informeras
om marknadsmöjligheter

Understatssekreterare Matti Anttonen från utrikesministeriet påminde lyssnarna om vikten av att information delas. För närvarande kan företagen till exempel inte utnyttja de tjänster som beskickningsnätet erbjuder.

Informationen måste samlas ihop och spridas, för att företagen ska bli medvetna om marknadernas möjligheter.

”Små och medelstora företag vet inte alltid att de saknar information, men en sak vet de – att det inte finns pengar”, sammanfattade industrirådet Severi Keinälä från arbets- och näringsministeriet.

Keinälä presenterade finansieringstjänster avsedda för internationalisering. Han berättade att Team Finland även fokuserar på att göra finansieringsfältet tydligare under denna höst.

I och med att internationaliseringstjänsterna har samlats på en och samma plats tar Team Finlandsamarbetet ett steg framåt. De följande viktiga stegen är bland annat att slutföra den servicemodell som tillämpas i hemlandet, och innan utgången av nästa år skapa ett gemensamt system för kundrelationsadministration.

Då underlättas företagens ärendehantering och informationen om deras behov löper smidigt från en aktör till en annan.

Här kan man bekanta sig med internationaliseringstjänsterna: http://tjänster.team.finland.fi

Presentationstillfällets talares material:

Mer information: Mari-Kaisa Brander, Team Finlands kommunikationschef, statsrådets kommunikationsavdelning, tel. 040 131 3388, Mari-Kaisa.Brander@vnk.fi, teamfinland@vnk.fi

Skriv ut

Uppdaterat 10.12.2014


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter