Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland-strategin för 2014 nu klar - Finlands ambassad, Peking : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 17.6.2013

Team Finland-strategin för 2014 nu klar

Idag godkände statsrådet den första strategin som ska styra Team Finland-nätverkets verksamhet. Strategin fastställer verksamhetens tyngdpunkter år 2014.

Netverket Team Finland ute i världenDe ministrar Stubb, Katainen, Kiuru och Hautala. Foto: Laura Kotila/Statsrådets Kansli

Team Finland: Strategi 2014

Team Finland (TF) sammanför aktörer inom och utom landet som främjar Finlands externa ekonomiska relationer, företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar i Finland och arbetet med Finlandsbilden. Målet är en tydlig och kundinriktad verksamhetsmodell där aktörerna samlas under samma paraply och styrs av gemensamma mål som årligen fastställs av statsrådet. Samtidigt är ambitionen ett mer flexibelt arbetssätt där projekten genomförs i samarbete mellan staten och privata aktörer.

Efter den inledande fasen har Team Finland snabbt gått mot gemensamma satsningar. Team Finland-strategin för 2014 anger prioriteringarna i verksamheten för det kommande året. Strategin har beretts av styrgruppen för externa ekonomiska relationer under ledning av statsministern, och godkändes som statsrådets principbeslut den 13 juni 2013. Under beredningen hördes ett stort antal aktörer, intressentgrupper och frivilligorganisationer i nätverket.

Strategin uppdateras årligen, dock utan att uppfinna hjulet på nytt varje gång. Långsiktighet och kontinuitet är viktigt, till exempel inom arbetet med Finlandsbilden och genomförandet av de olika temana och geografiska prioriteringarna. Perspektivet bör också sträcka sig över flera regeringsperioder.

Den årliga uppdateringen behövs för att vi ska kunna fånga nya möjligheter och gradvis fördjupa TF-nätverkets verksamhet. Syftet med strategin är att säkerställa att nätverket som helhet sysslar med rätt saker och är rustat för att fullfölja dem så bra som möjligt. Detta utesluter inte andra nya, viktiga lokala möjligheter som öppnar sig under året.

Av hela nätverket förväntar vi oss ständiga initiativ och aktivitet i utvecklingen av de prioriterade områdena och spetsprojekten. Samtidigt hoppas vi att aktörerna tar fram och prövar nya idéer och verksamhetskoncept samt delar med sig av god praxis.

Skriv ut

Uppdaterat 17.6.2013


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter