Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Kina - Finlands ambassad, Peking : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

 • Finlands ambassad, Peking
  Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
 • Finlands generalkonsulat, Shanghai
  Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Team Finland i Kina

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt:

http://team.finland.fi/sv/tjanster

Tjänster för företag

 • Marknadsmöjligheter
 • Rådgivning och utbildning
 • Finansiering
 • Nätverk
 • Samhällsrelationer
 • Synlighet

Team Finlands kontaktpersoner i Kina

Kontaktperson i Peking:
Utrikessekretare Hannakaisa Andersson 
Finlands ambassad, Peking
Tfn +86-10-8519 8300
hannakaisa.andersson(a)formin.fi

Kontaktperson i Shanghai: 
Vice Generalkonsul Elina Rimppi
Finlands generalkonsulat, Shanghai
Tfn +86-21-5292 9900
elina.rimppi(a)formin.fi

Kontaktperson i Hongkong:
Generalkonsul (från 1.9.2018) Johanna Karanko
Finlands generalkonsulat, Hongkong
Tfn +852-2525 5385
johanna.karanko(a)formin.fi

Ordförande:
Ambassadör Jarno Syrjälä

Team Finland i Kina består av

Team Finland-nätverket i Kina

Kina, världens befolkningsrikaste land med en snabb ekonomisk tillväxt och enorma marknader, utgör en stor möjlighet för Finlands näringsliv. Landet är en av våra främsta handelspartners och dess betydelse för oss förväntas öka under de kommande åren. Finland kan erbjuda just sådana lösningar som Kina behöver. I Kina kan vi i ett brett spektrum få användning för den höga finländska kvaliteten, fokuseringen på lösningar, den högklassiga utbildningen, vår design och kultur, naturnärheten och våra övriga trumfkort.

Finländsk teknologi, forskning, innovation och kunskap hör till de bästa i världen. Vi avser utveckla ett aktivt och nära samarbete med de kinesiska parterna. Det finländska näringslivets höga yrkesskicklighet är av betydelse i konkurrensen på Kinas marknader. Genom ett tätt samarbete skapar vi nya möjligheter och bistår med våra bästa kunskaper då nya utspel görs.

Vi gör Finland och våra företag kända genom många kanaler och vi ger stöd åt samverkan mellan de finländska och kinesiska parterna.

Team Finland i Kina består av ett nät av starka aktörer omfattande Finlands ambassad, generalkonsulaten i Shanghai och Honkong, Finpro, Tekes, FinNode, de finländska handelsföreningarna i Peking, Shanghai och Kanton samt den finländska handelskammaren i Hongkong.

Vårt mål är att stärka det resultatinriktade samarbetet mellan alla parter i syfte att garantera vår konkurrenskraft och utveckla handeln mellan våra länder. Närheten till kunderna är utgångspunkten för all vår verksamhet.

Mera information

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.2.2019


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter